KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

Öğrencilerimizin;

-  Meslekleri  tanıması

-  Ülkenin ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek kaznımları edinmesi

-  Okul hayatından meslek hayatına yumuşak ve başarılı bir geçiş yapabilmesi

-   Teknolojik değişimlere açık olarak uyum sağlayabilmesi , ve

-   Mesleklerinde yükselmesihedeflenmektedir.

Bu amaçla,

-   Disiplinlerarası eğitim imkanlarının sunulması (çift diploma, ana dal – yan dal gibi uygulamalar)

-   Proje çalışmalarının yürütülmesi

-   Sosyal kültürel e sportif faaliyetlerin desteklenmesi

-   Üniversite – sanayi ve üniversite – toplum ilişkilerinde aktif görevler alınması

-   Konferans, seminer, kurs gibi çalışmaların düzenlenmesi

yönünde faaliyetler organize edilecek ve yürütülecektir.

İMÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü, öğrenciler ve mezunlarını;

  •  Dönüştürücü küresel deneyimler

  •  Kapsamlı ve bütünsel kariyer hizmetleri ve

  •  İşverenler ve enstitüler ile karşılıklı yararlı bağlantılara sorunsuz erişim yoluyla yaşam boyu başarı elde etmek

için güçlendirmeyi amaçlayan bir birimdir.