Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü

Tanıtım

Öğrencilerimizin;

 • Meslekleri  tanıması
 • Ülkenin ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek kazanımları edinmesi
 •  Okul hayatından meslek hayatına yumuşak ve başarılı bir geçiş yapabilmesi
 • Teknolojik değişimlere açık olarak uyum sağlayabilmesi , ve
 • Mesleklerinde yükselmesihedeflenmektedir.

Bu amaçla,

 • Disiplinlerarası eğitim imkanlarının sunulması (çift diploma, ana dal–yan dal gibi uygulamalar)
 • Proje çalışmalarının yürütülmesi
 • Sosyal kültürel e sportif faaliyetlerin desteklenmesi
 • Üniversite – sanayi ve üniversite – toplum ilişkilerinde aktif görevler alınması
 • Konferans, seminer, kurs gibi çalışmaların düzenlenmesi yönünde faaliyetler organize edilecek ve yürütülecektir.

İMÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü, öğrenciler ve mezunlarını;

 • Dönüştürücü küresel deneyimler
 • Kapsamlı ve bütünsel kariyer hizmetleri ve
 • İşverenler ve enstitüler ile karşılıklı yararlı bağlantılara sorunsuz erişim yoluyla yaşam boyu başarı elde etmek için güçlendirmeyi amaçlayan bir birimdir.