Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü

Misyon-Vizyon

Vizyonumuz:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi vizyonu doğrultusunda; öğrenci ve mezunlarımızın, kariyer yollarının belirlenmesi, gelişmeleri ve iş hayatına hazırlıklı bireyler konumuna gelebilmeleri için; çalışanlarımızın ise kaliteli hizmet sunma ilkesiyle hareket ederek, farkındalığı yüksek çalışmalar üretebilmeleri için model bir birim olmak. 

Misyonumuz:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi misyonu çerçevesinde, çalışanlarımız, öğrenci ve mezunlarımızın çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu bağlamda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri konularında onlara yön vermek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma katma değer yaratacak bireyler yetiştirilmesine destek olmaktır.