Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü

İstanbul İllustrasyon Yarışması

16.08.2017

Son Başvuru Tarihi: 05 Ekim 2017
Yarışma Konusu: İstanbul’un tarihi, kültürü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil edecek; basılı yada basılı olmayan her tür üründe kullanılabilirliği olan İLLÜSTRASYON tasarımları ortaya çıkarmak üzere düzenlenen bir yarışmadır.
Katılım Koşulları:
 • Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.
 • Seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve onların birinci derece akrabaları katılamazlar.
 • Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en fazla 2 öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Eser vektörel olarak ai veya eps formatında CD ile teslim edilecektir. Çizgi formları tamamen vektörel olacaktır. Hiçbir piksel tabanlı imaj çalışması kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar, çalışmalarını bir A3 kâğıda çıktı alacaklar. (Eserler pasportu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır.)
 • Yarışmacılar, çalışmalarının ürün üzerine uygulamalarını A4 ebatı kağıtta sunacaklardır.
 • Çalışmaların esin kaynakları, hikayeleri ve simgelere ilişkin açıklamaları da yarışma dosyasına ekleyeceklerdir.
 • Yarışmaya gönderilen her illüstrasyonun özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. ve 3. ödülü alanlar geri çekilemez.
 • Mansiyon ödülü alanlar ödüllerini geri iade ederek eserlerini geri alabilirler.
 • Dereceye giremeyen eser sahipleri de eserlerini yarışmanın ilanına müteakip 3 ay içinde geri alabilirler. Belirlenen süre içinde geri alınmayan eserlerin kayıp/zarar görmesi gibi durumlarda KÜLTÜR A.Ş hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
 Ödüller:
 • Birinci Ödülü : 8.000 TL
 • İkinci Ödülü : 6.000 TL
 • Üçüncü Ödülü : 4.500 TL
 • Mansiyon-1 : 1.000 TL
 • Mansiyon-2 : 1.000 TL
 • Mansiyon-3 : 1.000 TL
 • Mansiyon-4 : 1.000 TL
 • Mansiyon-5 : 1.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Kültür A.Ş
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.